Inseglingsfyren

 Välkommen till Ratans gästhamn  -
 "Nordlands hamn"
Startsida
En historisk by
Kulturum Ratan
  (Västerbottens museum)

Gästhamn
Bad & camping
Sevärdheter
Föreningar
Ratans bryggförening
Ratans
   Bygdegårdsförening

NDSK
Interna byasidor
Inloggning E-post
Inloggning E-post (T3)


Tullgården
Hantverk i Ratan
Isdimma
  (Alexandra De Paoli)

Robertsfors kommun
Vattenstånd (SMHI)
Vattenstånd prognos
   (SMHI)

Väderprognos (YR.NO)
Väderprognos (SMHI)
Väderprognos (SVT)
Väderradar (YR.NO)
Väderradar (SMHI)
Sjöräddningssällskapet


Webmaster

E-post till boende i Ratan: förnamn.efternamn@ratan.se

Uppdaterad 2010-08-18

 

Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetets databas Kulturmiljöbild

Hamnservice:  Pentry, WC, dusch och tvättstuga i gamla hamnmagasinet. I hamnen finns färskvatten, grillplats, soptunnor och brevlåda.

Drivmedel:  I hamnen finns drivmedel (diesel och bensin). Möjlighet att betala med kort finns.

Hamnavgift:  100 kr/dygn, elström ingår.

Dagvärd: tel. 070-291 82 73. Hamnservice sköts av NDSK som är bygdens idrottsförening.

Hamnvärd:  Ola Holmgren, Ratan, tel. 070-3443756
mail: olaholmgren@ratan.se

Insegling:  Från öppen sjö leder två inlopp till Ratan, södra inloppet mellan Sörklubben och Ledskär för 4 meters djupgående och norra inloppet för 1,7 meters djupgående. För den som inte har lokalkännedom rekommenderas det södra inloppet. Nära farleden i hamnen vid södra inloppet ligger ett vrak som inte är utmärkt på sjökortet. Mer info HÄR.

Hamnbeskrivning:  Gästhamnen består av en 95 m lång och 4,5 m bred brygga främst avsedd för fritidsbåtar. Södra delen av bryggan (c:a 20 m) har ett 0,4 m sänkt bryggplan. Djup ca 4,5 m. Från södra kajen finns friliggande bryggor med förhyrda platser utlagda.

Gästplatser:  Hela norra kajen är reserverad för c:a 30 gästande båtar. Akterförtöjning med eget ankare eller längs med bryggan.

Sjösättningsramp:   En sjösättningsramp finns omdelbart söder om norra bryggan. Rampen är ca 4,5 meter bred, är belagd med grovt grus och har 6 graders lutning vid medelvattenstånd. Rampen får fritt användas.

Tullgården:   Servering av mat och kaffe.

Hantverksbod:   Hantverksbod med lokalt producerat hantverk finns i hamnmagasinet.