Grav från 1809

På Ledskär finns graven från 1809. Här vilar kapten Karl Henrik Nisbeth som stupade vid slaget i Ratan 20 aug. 1809. Här finns även en minnessten över fänrik Erik Hägerflyckt som dödades vid slaget i Sävar.

På Ledskär finns även en skans från 1809. En befästningsvall som är 1-2 m hög och 5 m bred, som byggdes som skydd mot ryska soldater vid slaget 20 augusti 1809.

grav.fran1809.jpg (38292 bytes)

Tillbaka till karta över sevärdheter